Energijski zakoni OKTAVE življenja

Objavljeno dne:
Energijski zakoni OKTAVE življenja

Glava na ramenih

'Dokler je glava na ramenih, lahko premostimo vsako situacijo,' pravi Kitajski pregovor.

Prisebnost

Glava na ramenih pomeni PRISEBNOST, da se ne izgubimo v dogodkih, stvareh in ljudeh s premočnimi želenimi ali neželenimi občutki. Čas in intenzivnost občutkov vpliva na dezorientacijo glede nas samih. Če je občutij preveč ali pa premalo, lahko pozabimo občutek sami zase, za svoje telo, okolje, svoje ustvarjalne cilje in dinamiko aktivnosti.

Prvi šok

To je PRVI ŠOK ENERGIJSKEGA ZAKONA, ki vodi stvari k uresničitvi. Vtise moramo prejemati ZAVESTNO, tako da POMNIMO SEBE. Da se ne potopimo v karkoli v svojem okolju, občutkih ali razmišljanjih tako zelo in za tako dolgo, da na dolgi rok izgubimo pozornost zase, za svoje telo, zdravje in življenje. Da notranje ne zagozdimo, se oddaljimo od sebe ali zbolimo. Vedno se moramo vračati 'k sebi'.

Rdeča nit

Že beseda prisebnost nakazuje na nevtralen pristop k dejstvom. Na trezen razmislek izza vrveža okoli nas ali v nas. Iskanje te stvarne točke resnice s filtrom 'ali je res tako?' oziroma 'za kaj se v resnici sploh gre?' nas ohranja dovolj zavestne, da ne izgubimo rdeče niti pred seboj. Da ne zatavamo v prazne vode, ker bi kot milni mehurček zajadrali na vtisih.

Čas, energija, dejanja

To je tako zelo pomembno zato, ker le prisebni lahko ohranimo fokus na svoje življenje in ga uresničujemo korak po korak brez da bi po nepotrebnem izgubljali energijo, zapravljali čas in s tem preskočili pomembne in ključne aktivnosti za realizacijo ciljev. Zavestno pričujemo o vsem, kar se dogaja, se trezno informiramo iz mnogih virov in vsak dan gradimo svoje življenje in svojo resnico, tako da nismo kot zaskočena gramofonska plošča, ki samo ponavlja na mestu.

Drugi šok

DRUGI ŠOK ENERGIJSKEGA ZAKONA pa je spretna preobrazba subtilnih notranjih procesov, ki včasih potegnejo v zavrta čustva, razočaranje in negativno razmišljanje. To je čudež in umetnost, prava Božja milost, da se lahko odtrgamo od pogubnih misli in občutkov. Življenje je velika uganka. V opoziciji dobrega in hudega iščemo tretjo, povezovalno silo, ki lahko to dvoje poveže in udejani aktiven korak naprej.

Extra video 2 min

TRAVIATA KITAJSKIH GLASBENIH VELEMOJTROV v 2 min video spodaj je vrhunsko doživetje za samozdravilen preklop počutja in resetiranje na vedro frekvenco življenja in res vredna ogleda. Pomaga pri subtilni preobrazbi občutkov v nov polet in premostitvi DRUGEGA ŠOKA ENERGIJSKEGA ZAKONA, ki potrebuje dodatno energijo za izpolnitev vsakega ustvarjalnega procesa.

Prehodni pojav

Ugotovimo, kaj nas lahko razvedri, da se v doglednem času 'povrnemo'. Ne navezujmo se več kot je treba in predolgo na prazna, brezvoljna ali tesnobna notranja občutja. So samo prehodni pojav. Raziskujmo premostitev, da smo kmalu zopet v svoji koži. To smo pravi mi. Bolno ali boleče stanje štejemo samo kot začasen pojav, ki bo z voljo do življenja in dobro aktivnostjo kmalu prešel. Vedno se ne novo 'RESETIRAMO' in preverimo notranji KOMPAS, ali je naša NARAVNANOST zares GRADILNA ali pa smo užaljeni nekje obtičali.

"Prva ljubezen"

Modrec B.F. Skiner je napisal: 'Ljudje so ZALJUBLJENI v svoj mentalni aparat. Če jim rečete da v resnici ne obstaja, da je to samo fantazija in jih pozovete, dajmo povrnimo se k dejstvom, bi se ljudje morali odreči te svoje »PRVE LJUBEZNI.«' Na tem svetu se sploh ne gre, »kdo ima prav« in »kako bi morale stvari biti«. Temveč »kako naj se orientiram in soustvarjam svoje zdravo življenjsko polje v preoblikovanju in skupaj s tem, kar je«. In da vedno v »koristni subtilni notranji preobrazbi svojega mikro in makro sveta neumorno razvijam boljšo resničnost.«

Oktave življenja

DVA ŠOKA ENERGIJSKEGA ZAKONA sta prisotna povsod v naravi in družbi. OKTAVA v glasbi je podobna OKTAVI v tednu (če začnemo od nedelje, sta to torek in sobota) in oktavi v periodnem sistemu kemijskih elementov (pri vsakem osmem se v novi vrsti ponovi serija s podobnimi lastnostmi) ter še marsikaj osnovnega v univerzumu. OKTAVA je ustvarjalni proces od začetka do kraja, ki se stalno ponavlja v svojem osmem členu in gre vedno skozi DVA ŠOKA ENERGIJSKEGA SISTEMA.

oktava ustvarjalne življenjske energije se krepi z geo impulzi Bionis

Prisebnost in preobrazba

V glasbi so prvi trije toni glasbene lestvice do-re-mi ENAKO oddaljeni drug od drugega ZA CELO STOPNIČKO. Med tretjim in četrtim tonom mi-fa ter sedmim in osmim tonom ti-do pa je oddaljenost samo POL STOPNIČKE namesto cela. Na klavirju na tem mestu med belima tipkama NI ČRNE TIPKE in to je vedno na teh dveh točkah 3-4 in 7-8 vsake OKTAVE. Tudi ustvarjalni procesi življenja imajo v vsaki novi OKTAVI na teh mestih vedno po dva šoka, v katerih potrebujejo pravi energijski stimulans v obliki: 1.PRISEBNOSTI in 2.PREOBRAZBE za nadaljevanje k uresničitvi želenega.

Zaveza življenju

Energija se ne sme trajno ustaviti, obtičati, ustoličiti ne glede kaj se nam dogaja od zunaj ali znotraj. Enako velja tudi da bi bili zdravi ali pa ozdraveli. Stanje notranjega odklona (bolečine) moramo prepoznati in se izvleči iz njega z zavestnim pričevanjem dogodkom. Potrudimo se 'biti pri stvari', aktivni, odpri in vedri v iskanju preobrazbe s pomočjo tretje, povezovalne sile med dobrim in slabim. Tudi kadar ne čutimo tako, ampak smo ranjeni, ohranimo svojo najglobljo zavezo življenju.

Tisočletna frekvenca

Schumannov resonator Bionis nam pri tem pomaga s tisočletja preizkušeno naravno frekvenco za usklajevanja leve in desne možganske polovice za več alfa valov. Ti so osnova sožitja v povezovalni in gradilni tretji sili življenja, ki iz dobrega in slabega vedno naredi nekaj dobrega.

oktava energije s spodbudo geo impulzov Bionis in Bionizator