Ubijalski T limfociti in večvalovne oscilacije

Objavljeno dne:
Ubijalski T limfociti in večvalovne oscilacije

Celična imunska obramba

T-limfociti so del 3.stopnje imunskega sistema, to je CELIČNA OBRAMBA, ki se v telesu vse bolj aktivira sočasno s tem ko popuščata 1.obrambna linija sluznice in 2.molekulska obramba protiteles. T-limfociti so glavni SPECIFIČNO PRILAGOJENI imunski odziv za uničenje RAKAVIH CELIC in tudi novih in starih DIHALNIH VIRUSOV, ki lahko z vdihanim zrakom pridejo v telo v VELIKEM ŠTEVILU NAENKRAT.

Številčna omejitev protiteles

Takrat MALOŠTEVILNA PROTITELESA 2.stopnje molekulske obrambe več ne zadoščajo za boj z MNOGOŠTEVILNIMI napadalci, ker se PROTITELESA za zmago nad virusi vedno borijo samo številčno 1:1. Ne zadošča zgolj prisotnost PROTITELES, temveč je ključna njihova ŠTEVILČNOST, ker so za enkratno uporabo in morajo za uspešno obrambo PRAVOČASNO nastajati nova.

Ubijalski T-limfociti napadajo rakavo celico skupaj s Tesla-Zaper-Geo vibracijsko terapijo

Okužene, rakave in bolne celice

T-limfociti so bele krvničke, ki uničijo okužene telesne celice, spremenjene v TOVARNE za množenje virusov. Ko so uničene LASTNE TELESNE CELICE kot TOVARNE za proizvodnjo virusov, si lahko telo opomore in ozdravimo. T-limfociti spadajo v 3.stopnjo CELIČNE imunosti, ker direktno NAPADAJO CELICE in sicer LASTNE OKUŽENE, RAKAVE in BOLNE celice.

Lastnosti ubijalskih T-limfocitov

Zato morajo biti ravno prav agresivni, da gredo v akcijo, ko je to potrebno. Da so stalno živahni v prečesavanju in preverjanju telesnih celic, pri tem pa dovolj inteligentni in uspešni v prepoznavanju RAKAVIH, OKUŽENIH in BOLNIH telesnih celic, ki delujejo s pokvarjeno in telesu škodljivo biokemijo. V končni fazi pa morajo biti dovolj produktivni v njihovem dokončnem uničenju in odstranitvi iz telesa.

Ubijalski T limfociti se z večvalovnimi oscilacijami dr. Lakhovsky bolj izostrijo

Večvalovni izum dr. Lakhovsky

Pred okoli sto leti je legendarni dr. Lakhovsky izumil večvalovni oscilator. Njegov frekvenčni spekter in narava vibracij v razmerju zlatega reza pomaga pri energijski intonaciji vsem telesnim celicam vključno z ubijalskimi T-limfociti. Znanstveniki v zadnjih desetletjih sklepajo, da večvalovne oscilacije vplivajo na SPECIFIČNO USPOSABLJANJE T-limfocitov, da izostreno prepoznavajo in uničujejo RAKAVE, OKUŽENE in BOLNE telesne celice (limfocitne T-celice ubijalke CD8+ in T-celice pomagalke CD4+).

Uničenje bolnih telesnih celic

Tako ukinejo gostoljubnost napadalcem, ki se v njih razmnožujejo na škodo telesa. T-limfociti nastajajo skupaj z vsemi drugimi krvnimi celicami v KOSTNEM MOZGU. Potem pa se v dozorevanju skozi več kot deset stopenj preobrazbe ločijo tudi od B-limfocitov in se na svoj način prekalijo v stiku z vsemi vrstami tujkov ali ANTIGENOV. Ustvarjajo SPECIFIČEN imunski odziv, ki je INTELIGENTNO PRILAGOJEN vsaki vrsti tujka ali ANTIGENA posebej.

Ubijalski T-limfocit z receprtoji CD8+ skupaj z Zapper Zaper Zaperino frekvenčno terapijo ALKIVITA

Antigeni so prstni odtis

ANTIGENI so tuje beljakovine na površju različnih povzročiteljev bolezni, s katerimi se telo v življenju sreča. S svojo obliko na površju virusa ANTIGENI ustvarjajo PRSTNI ODTIS prepoznavnosti kot nekakšna OSEBNA IZKAZNICA. T-limfociti pa so kot slepec, ki prostorsko 'PRETIPA' vso celično površino, da bi našel PRSTNI ODTIS morebitnih tujkov ali ANTIGENOV in takšne celice uničil.

Naivni in zreli ubijalski T-limfociti

Pri PRVEM spoznavanju z novimi virusnimi ANTIGENI se najprej NAIVNI T-limfociti spremenijo v ZRELE ubijalske T-limfocite, zmožne akcije. T-limfociti morajo primerno odrasti in se 'PRIUČITI SVOJE SLUŽBE' ter se z INTELIGENTNIM PRILAGAJANJEM specifično USPOSOBITI za vsako vrsto napadalca posebej. Nastanejo pa tudi pomočniški T-limfociti, ki ubijalskim pomagajo pri delu z označevanjem okuženih celic. (Oboje so tako imenovane T-celice UBIJALKE in T-celice POMAGALKE).

Ubijalski T limfociti uničijo okužene celice v vibracijski podpori ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo frekvenčna terapija

Deponije na celičnih membranah

Ko virusi okužijo telesne celice in se začnejo v njih množiti, se njihove odpadne tuje beljakovine ali ANTIGENI v obliki PRSTNEGA ODTISA sproti IZVRŽEJO iz bolnih telesnih celic in se DEPONIRAJO na njihovem zunanjem površju. PRILEPIJO se 'pred celična vrata', direktno na celično membrano OKUŽENIH, RAKAVIH in BOLNIH telesnih celic.

Signalizacija celične okuženosti

Deponije odpadnih virusnih beljakovin ali ANTIGENOV, PRILEPLJENIH in prostorsko ŠTRLEČIH iz celične ovojnice so signalni znak okuženosti ali PRSTNI ODTIS, po katerem jih pomočniški T-limfociti prepoznajo in pošljejo ubijalskim T-limfocitom opozorilni dražljaj, da jih je treba uničiti v dobro ozdravitve.

Ubijalski T limfociti in celice, Zapper Zaper Zaperino terapija ALKIVITA Tesla-Zaper-Geo

Prepoznavanje in uničenje bolnih

To se zgodi tako, da pomočniški T-limfociti (T-celice pomagalke) s pomočjo predstavitvene sposobnosti ujamejo ANTIGEN v svoj beljakovinski kompleks MHC in ga s tem PONUDIJO na ogled ubijalskenu T-limfocitu (T-celicam ubijalkam). Tako pritegnejo njegovo pozornost in mu dajo možnost najprej za nujni priklop na predstavitveni beljakovinski kompleks MHC z ujetim ANTIGENOM v sredini.

Signal za rafal celičnih strupov

Nato pa mu pošljejo dražljaj, da se aktivira z izstrelki strupenih zrn CITOKSIČNIH snovi direktno v tarčno RAKAVO, OKUŽENO ali BOLNO telesno celico, vse dokler ne podleže. V izstrelkih so majhne molekule CITOKINOV ali celičnih strupov, biološki razgrajevalni encimi in beljakovina PERFORIN, ki naredi luknje v tarčni membrani. To so zelo nevarne snovi tudi v avtoimunih reakcijah, zato je uravnovešen imunski sistem življenjskega pomena za zdravje in počutje.

T-limfocit

Preverjanje celičnih membran

Ubijalski in pomočniški T-limfociti stalno potujejo s krvnim obtokom v telesna tkiva in s TIPANJEM skrbno PREVERJAJO površje celičnih membran vseh telesnih celic. Na njih iščejo morebitne DEPONIJE tujih beljakovin ali ANTIGENOV v obliki PRSTNEGA ODTISA ali štrlečih membranskih izrastkov. Vsaka vrsta ANTIGENA razvije v telesu svoj SPECIFIČNI TIP obrambnih ubijalskih T-limfocitov, ki jih na milijone stalno kroži s krvjo in v tkivih.

Specifični ubijalski T-limfociti

T-limfociti kot del 3.stopnje imunskega sistema torej za vsakega povzročitelja izdelajo svojo verzijo ubijalskega T-limfocita in pomočniškega T-limfocita, ki pomaga pri označevanju vsake posamezne vrste tujkov. Obenem pa pomočniški T-limfociti s svojim dražljajem sodelujejo tudi pri aktiviranju ubijalskih T-limfocitov, da lahko do kraja opravijo svojo nalogo uničenja OKUŽENIH, RAKAVIH in BOLNIH telesnih celic.

Trening ubijalskih T-limfocitov

Njihov trening stopnje agresivnosti v prepoznavanju in uničevanju OKUŽENIH, RAKAVIH in BOLNIH celic pa je odvisen tudi od ELEKTROMAGNETNEGA OKOLJA. Neželena sevanja in ELEKTROSMOG lahko naredijo T-limfocite preveč AGRESIVNE, tako da več ne ločijo zdravih telesnih od RAKAVIH in OKUŽENIH celic in AVTOIMUNO napadajo vse po vrsti.

Ravno prav aktivni za obrambo

Lahko pa jih naredijo tudi preveč NEAKTIVNE, tako da sploh ne prepoznajo več RAKAVIH, BOLNIH in OKUŽENIH telesnih celic in s tem ne opravljajo svoje naloge imunske obrambe telesa. To je ena od USODNIH oblik OSLABLJENEGA IMUNSKEGA SISTEMA, ki telesu v najgloblji 3.stopnji SPECIFIČNE CELIČNE IMUNOSTI ne zagotavlja več varnosti pred podivjanimi telesnimi celicami, ki so zavozile v RAK, izmaličeno biokemijo ali pa so postale TOVARNE VIRUSOV.

T-limfociti za specifično celično imunost in ALKIVITA Zapper Zaper Zaperino frekvenčna terapija

Schumann, alfa in biofotoni

Na RAVNO PRAVO AKTIVNOST IMUNSKIH CELIC zelo ugodno delujejo naravne energije Schumannove resonance in samozdravilni alfa valovi v telesu. Schumannovi geo impulzi Zemlje stabilizirajo in uravnovešajo imunski sistem. Krepijo svetlobna vlakna biofotonske mreže za medsebojno biokemijsko usklajenost organskih reakcij, ki potekajo tudi v imunskih celicah.

Protitumorske oscilacije

Pri raziskavah protitumorskega delovanja večvalovnih oscilacij dr. Lakhovskega v zadnjem stoletju od leta 1925 naprej pa so znanstveniki sklepali, da te direktno vplivajo na 'USPOSABLJANJE' oziroma 'TRENING' T-limfocitov, da so ravno prav aktivni za imunsko obrambo pred RAKAVIMI, BOLNIMI in OKUŽENIMI telesnimi celicami.

Ubijalski T-limfociti sodelujejo z Lakites večvalovnimi oscilacijami po dr. Lakhovskem

Uravnovešeni T-limfociti

Življenjskega pomena je, da ubijalski T-limfociti pustijo pri miru zdrave telesne celice, v nasprotnem primeru lahko AVTOIMUNO uničijo organe in tkiva vse do njihove odpovedi. In da zares pravilno prepoznajo in uničijo RAKAVE, BOLNE in OKUŽENE celice, tako da se te ne morejo razbohotiti v telesu in mu škodovati.

Oscilacije dr. Lakhovskega

Oscilacijska večvalovna energija Lakites po dr. Lakhovskem v svojem zlatem frekvenčnem razmerju pod 3GHz godi telesnim in tudi vsem imunskim celicam, da se na svoj naravni način okrepijo. Vsak sklop celic si v neslišnem energijskem orkestru vzame frekvenčni spekter, ki ga potrebuje za svojo naravno nihajno okrepitev.

Ubijalski T limfociti uspešno trenirajo svojo učinkovitost z dr. Lakhovky večvalovne oscilacije Lakites

Frekvenčna meja 3GHz

Dr. Lakhovsky je v svoj izume vgradil izključno VARNE frekvence POD 3GHz. Ugotovil je, da frekvence nad 3GHz za celice v večvalovni terapiji niso zaželene, ker sovpadajo z mikrovalovnim območjem in povzročajo neželeno termalno pregrevanje tkiv. Termalno pregrevanje celic moti telesno biokemijo in PROSTORSKO RAZPOREDITEV beljakovin, ki soustvarjajo encime kot biološke katalizatorje.

Zaznavanje antigenov

PROSTORSKA RAZPOREDITEV beljakovin v nepopačeni obliki pa je ključna tudi v prepoznavanju tujkov ali ANTIGENOV v telesu kot povzročiteljev bolezni. Na njihovem površju predstavlja identifikacijski PRSTNI ODTIS. T-limfociti prepoznavajo tujke s PROSTORSKIM PRILEGANJEM ključ-ključavnica na njihovi površini. Samo v primeru PRAVILNE OBLIKE beljakovin na njihovi zunanjosti lahko T-limfociti ANTIGENE prepoznajo, jih označijo ter se na njih uspešno priklopijo za uničenje RAKAVIH, BOLNIH in OKUŽENIH celic.

T-limfociti so imunske bele krvne celice z zaznavanjem specifičnih ANTIGENOV za celično imunost...

Zaper Zaperino je asistent

Zaper Zaperino z uničevanjem virusov, bakterij, gliv in parazitov pomaga imunskemu sistemu z razstrupljanjem, tako da lažje ostane v dobrem ravnovesju v svojih zahtevnih nalogah obrambe organizma. Imunski sistem je izjemno inteligenten in interaktiven v izmenjavi informacij in v prilagajanju svoje obrambe okolju in vedno novim trenutnim napadalcem.

Pomoč imunskemu sistemu

V izgubi ravnovesja se lahko IMUNSKI SISTEM na razne načine lokalno in globalno obrne tudi proti telesu. Zato poskrbimo, da v organizmu ni nepotrebnih vnetij in oksidativnega stresa zaradi premalo ANTIOKSIDANTOV. Odstranimo izvore ELEKTRIČNEGA SEVANJA v obliki električnih kablov, vtičnic in naprav v svojem domu, kjer se največ zadržujemo in ob postelji.

Ubijalski T-limfociti in Alkivita center bioznanost Tesla Zaper Geo

Električno sevanje 10V/m

Pri daljši izpostavljenosti nad 10V/m je ELEKTRIČNO SEVANJE dokazano nevarno za PROSTORSKO RAZPOREDITEV življenjsko pomembnih beljakovin, ki ključno uravnavajo encimske, imunske in celične procese organov in tkiv. Ugotovimo ga lahko z detektorjem električnega sevanja Detektos. Več kot 10V/m električno sevanje že povzroča biološke motnje v telesu in lahko spremeni imunske celične reakcije v neželeno smer.

Postelja in priljubljen stol

Vključno s hiperstimulacijo živčevja in povečano proizvodnjo stresnih hormonov. Nad vrednostjo hišnega ELEKTRIČNEGA SEVANJA sevanja 10V/m pri postelji, ob računalniku oziroma na svojih priljubljenih mestih, kjer se največ zadržujemo, že dokazano slabi tudi krvni obtok, po katerem potujejo za življenje ključno pomembne imunske celice kot so T-limfociti, ter kisik in hranila.

Električno sevanje več kot 10V_m slabi krvni obtok, živčni in imunski sistem, pčesno mrežnico in zmede T-limfocite pri specifičnem usposabljanju za zaznavanje ANTIGENOV

Viri električnega sevanja

Preveč nepravilnosti se sčasoma lahko sešteje v občutno organsko motnjo. Rizična je vsaka daljša oziroma vsakodnevna prekomerna izpostavljenost ELEKTRIČNEMU SEVANJU. Na primer če imamo ponoči električno uro tik ob glavi ali pa imamo napeljane električne kable pod kavčem, na katerem pogosto preživljamo proste trenutke, gledamo televizijo ali beremo. Enako tudi če POGOSTO in DLJE ČASA sedimo blizu vtičnic ali električnih naprav, ki so preko kabla pod napetostjo, niso pa izklopljene na glavnem stikalu.

Nevarna citokinska nevihta

Viri ELEKTRIČNEGA SEVANJA so najbolj nevarni do razdalje okoli enega metra, dlje pa se njihov vpliv že zmanjša. Za imunski sistem in še posebej za pravilno delovanje obrambnih T-limfocitov je ključno, da vzdržuje ravnovesje, in s tem ohrani dobro orientacijo in nadzor nad telesom. V imunskem neravnovesju se lahko v telesu AVTOIMUNO razdivja nevihta CITOKINOV, ki so del CITOTOKSIČNIH zrn v celičnih strupih, s katerimi UBIJALSKI T-limfociti uničijo RAKAVE, BOLNE in OKUŽENE celice.

T-limfociti napadajo rakavo celico s citotoksičnimi zrni

Citokini so genski aktivator

Obenem pa so CITOKINI še posredniki med vsemi elementi imunskega sistema, ki lahko vplivajo na vse celične funkcije vključno z aktiviranjem posameznih genov za ustvarjanje beljakovin kot bioloških katalizatorjev. Zato CITOKINI nikakor ne smejo uiti izpod kontrole, ker lahko v hudem neravnovesju usodno porušijo telesno biokemijo, imunski sistem pa brezglavo ponori v nevarne vode celo življenjske ogroženosti.

Alergijski anafilaktični šok

Vsak nekontroliran izbruh CITOKINOV vedno škoduje organom in tkivom in ogroža zdravje. Še posebej če se neustrezno sproža v kroničnem neravnovesju, je to kot tleča žerjavica, ki lahko nepričakovano povzroči požar. Intenzivno divjanje CITOKINOV, kot je primer tudi anafilaktični šok pri hudih ALERGIJAH na določeno snov, pa lahko trenutno ogroža tudi življenje.

Ubijalski T-limfociti so ravno prav aktivni s Schumannovo energijo - geo impulzi Bionis

Naravna stabilizacija

Z naravnimi sredstvi kot je BLADRIJAN, geo impulzi Bionis in Bionizator za več samozdravilnih ALFA valov in nevtralnim odnosom do življenja z dovolj sproščenosti se potrudimo tudi za stabilizacijo čustev, tako da v telesu ni preveč sekundarnega stresnega hormona KORTIZOLA, ki s svojo prisotnostjo avtomatično zmanjšuje imunsko aktivnost.

Višek kortizola izčrpava

V vsakodnevnem življenju lahko prepoznamo višek KORTIZOLA tudi kot žolčno premlevanje v času nočnega počitka, sodeluje pa tudi v paničnih napadih, depresiji in izgorelosti, ko popolnoma izčrpa telo in imunski sistem. Na dolgi rok pa človeka zagreni, odmakne od družbe in ga naredi neprilagodljivega, ker mu zmanjka notranjih rezerv, sprostitve in počitka.

Kortizol zavira imunost

Dajejo ga tudi v bolnišnicah za akutno zaviranje vnetnega imunskega odziva. Včasih je to koristno in lahko bolniku gre na boljše in manj je bolečin, s tem ko se vnetje trenutno potegne nazaj. Vendar mora biti skrbno načrtovano, ker je lahko za bolnika usodno zaradi zmanjšanja njegove lastne imunske aktivnosti v naravnem soočanju s povzročitelji bolezni, ki bi jih telo za ozdravitev sočasno moralo premagati.

Zaper za premostitev

V vseh teh situacijah je Zaper Zaperino dragocena frekvenčno energijska pomoč organizmu za uničevanje virusov, bakterij, gliv in parazitov, tako da lažje izpelje svoje naravne naloge za ozdravitev. Vedno delamo zaper terapijo skupaj s tinkturama črni oreh, pelin in bio klinčki.

Ubijalski T limfociti in ALKIVITA Tesla Zaper Geo frekvenčna terapija

Zaper terapija dr. Clark

Ker noben zaper na svetu ne posega v črevesje, ni dovolj samo piti več vode. Zato je dr. Clark k zaper terapiji vedno predpisala tudi tradicionalno zeliščno podporo črnega oreha, pelina in bio klinčkov ter jo skrbno navedla v vseh svojih knjigah, prevedenih v večino svetovnih jezikov.